Helena Sinervo

In English

Sininen Anglia

Runokokoelma WSOY, 1996
ISBN: 951-0-20923-6

Sininen Anglia on Helena Sinervon toinen runokokoelma. Lue näyte teoksesta!

Tekijältä:

Sininen Anglia (1996, WSOY). Ennen kuin toisen runokirjani syntymää olin lukijana siirtynyt kotimaisesta perinteestä ulkomaille. Olin innostunut esimerkiksi egyptinjuutalaisesta Ranskaan emigroituneesta runoilijasta Edmond Jabèsista (1912-1991), jonka tuotannosta tein yleisen kirjallisuustieteen pro gradu-työni. Erityisesti minua kiinnostivat hänen Kirjaa isolla K:lla koskevat ajatuksensa ja juutalaisten pyhiin kirjoihin sekä kabbalismiin liittyvä kirjainmystiikka. Jabèsin kirjojen tunnusomaisin piirre on se, että niissä on useita lajeja samojen kansien sisällä. On kirjeitä, otteita päiväkirjasta, fiktiivisten rabbien keskusteluja ja toisten fiktiivisten rabbien niitä koskevia kommentaareja, tarinoita ja lyyrisiä runoja. Ne ovat heterogeenisia, sekamuotoisia kokonaisuuksia.

Minun teoksistani ei Jabès tule mieleen, ja hyvä niin. Silti minäkin halusin murtaa modernistiselle runoteokselle tyypillisen yhtenäisyyden ihanteen, ja kirjoitin Siniseen Angliaan viisi toisistaan tyylillisesti poikkeavaa sikermää. Viljelin myös omaa kirjainmystiikkaani, jossa ilmiöiden ”suru” ja ”sumu” tai "kiven" ja "kivun" välillä vallitsee sukulaisuus, koska niihin viittaavissa sanoissa on vain yhden kirjaimen ero.

Lue näyte teoksesta!

Sininen Anglia